Holiday in Criccieth in our Luxury Cottage Hyrwyddo Dewisiadau Cynaladwy yng Ngwynedd Change LanguageEnglishFacebook
Adref Amdanom Ni Newyddion Bwyd Lleol Prosiectau Doleni a Phartneriaid Cysylltu

 

                                                       

 

ERBYN HYN, MAE SWYDDFA GWYNEDD GYNALADWY WEDI CAU, AC MAE EIN CAIS I GAU'R CWMNI I TY'R CWMNIA WEDI EI DDERBYN.   DISGWYLIR FYDD Y GWAITH YMA WEDI EI DDARFOD ERBYN RHAGFYR 2014. AM FWY O FANYLION AR EIN PENDERFYNIADAU, EWCH I'R DUDALEN NEWYDDION

Croeso i'n gwefan ble y gallwch ddysgu am waith Gwynedd Gynaladwy, darllan ein hanes a'n cefndir fel mudiad a dysgu am ein newyddion diweddaraf. Cofiwch hefyd gysylltu gyda ni ar Facebook.

 

Yn gryno, ein bwriad yw hyrwyddo dewisiadau cynaladwy yng Ngwynedd. Dyma'n Datganiad Cynaladwyedd:-

Ein nod yw hyrwyddo egwyddorion cynaladwyedd yng Ngwynedd fel a ganlyn:

 

 

Byw fel bod anghenion pobl, yn cynnwys anghenion cenedlaethau'r dyfodol, yn cael eu cyfarfod yn deg heb ddefnyddio mwy na all y planed a'i bioamrywiaeth ei gynnal.

 

Mae hyn yn golygu:

 
 • lleihau disbyddiad adnoddau anadnewyddadwy yma a thu hwnt
 • osgoi peryglu diwylliannau a chymunedau
 • gwarchod rhyddid diwylliannol a deallusol
 • hyrwyddo cymdeithas mwy cyfiawn (teg), yn lleol ac yn fyd-eang
 • rhoi grym i bobl gymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau a’u  cymunedau
 • sicrhau na fydd unrhyw lygredd a gynhyrchir gennym yn effeithio ar ardaloedd eraill
 • osgoi gwastraff a thrin unrhyw wastraff a grĂ«ir fel adnodd
 • gwarchod bioamrywiaeth
 • creu economi lleol ffyniannus, gan ystyried swm ac ansawdd
 • gwella’r ddealltwriaeth o gynaladwyedd o fewn SGG a ledled Gwynedd
 • gweithio gydag adnoddau, diwylliant a threftadaeth unigryw Gwynedd
 • annog syniadau newydd sy’n briodol ar gyfer y cyd-destun lleol
 • hyrwyddo lleihau treuliant
 • cefnogi dymuniad pobl i fyw lle’u magwyd
 • cefnogi gallu pobl i symud yn rhwydd
 • prynu nwyddau a gwasanaethau lleol
 • gwerthfawrogi bod ansawdd bywyd yn bwysicach na ‘safon byw’